,,Oko obiektywu na tropie interesujących detali architektonicznych Wschowy i okolic’’

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu fotograficznego pt.: ,,Oko obiektywu na tropie interesujących detali architektonicznych Wschowy i okolic’’. Konkurs jest organizowany w związku z obchodzonym 18 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków. Zadaniem konkursu jest promocja  i popularyzacja zabytków architektonicznych miasta i gminy Wschowa, promocja literatury regionalnej, uwrażliwienie na piękno i bogactwo dziedzictwa regionu, poszerzanie zainteresowań jego architekturą oraz rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni i kreatywności.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (kl. V-VII), gimnazjalistów, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z terenu miasta i gminy Wschowa.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego interesujący detal (szczegół, fragment) architektoniczny budynku, pałacu, figurki przydrożnej, rzeźby, płaskorzeźby, itp. znajdujących się na terenie miasta i gminy Wschowa.

Każdy uczestnik dostarcza na konkurs tylko 1 zdjęcie  zapisane elektronicznie w formie pliku JPG (1920 x 1080 pikseli), które należy przesłać na adres internetowy: czytelnia.wschowa@gmail.com lub dostarczyć na nośniku elektronicznym osobiście bądź pocztą tradycyjną do Biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 r. Uroczyste podsumowanie konkursu, prezentacja zdjęć konkursowych w galerii oraz wręczenie nagród odbędą się 30 maja 2018 r.,  o godz. 15.00 we wschowskiej Bibliotece, Plac Farny 3.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu, który dostępny jest w siedzibie organizatora, na stronie internetowej Biblioteki i w placówkach oświatowych.

Regulamin konkursu fotograficznego