Zajęcia w ramach projektu Liga eSzkoła

W terminie 17-24 września 2021 roku odbędzie się rekrutacja ośmioosobowego zespołu dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat do udziału w zajęciach stacjonarnych ECDL i Lego Spike w ramach projektu Liga eSzkoła. Spotkania zaplanowane są na okres od października 2021 r. do marca 2022 r., w każdy czwartek w godzinach 15-18. Dzieci i młodzież będą brały udział w zajęciach organizowanych na terenie biblioteki. W programie są dwa cykle zajęć:
1. Zajęcia realizujące program szkolenia e-Citizen ECDL.
Więcej informacji : https://liga-eszkola.pl/zajecia-z-dziecmi-i-mlodzieza-ecdl-e-citizen/
2. Zajęcia z robotyki przygotowujące do konkursu, które składa się z dwóch obszarów tematycznych.
Więcej informacji : https://liga-eszkola.pl/zajecia-z-dziecmi-i-mlodzieza-lego-spike-prime/
Zapisy pod numerem telefonu: 65 547 60 63.

Zajęcia „Znani i nieznani”

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na ostatnie już zajęcia w ramach projektu „Ciekawość – pierwszy stopień do wiedzy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Spotkanie pod hasłem „Znani i nieznani” odbędzie się
24 września 2021 r. (piątek), w godz. 15.00-16.30. Podczas zajęć przybliżymy dzieciom sylwetki różnych osób – pisarzy, naukowców, sportowców, podróżników.
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmujemy w Oddziale dla Dzieci lub pod numerem telefonu 655476063. Zajęcia odbędą się w reżimie sanitarnym: obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywanie ust i nosa.

Spotkanie autorskie – Zofia Mąkosa

14 września 2021 wschowska biblioteka gościła Zofię Mąkosę, autorkę „Wendyjskiej Winnicy”, na którą składają się powieści: „Cierpkie grona”, Winne miasto” i „Dolina nadziei”. Pani Zofia z wykształcenia jest nauczycielem historii, a historia dla niej to źródło wiedzy o przeszłości i teraźniejszości. Ważnym celem Jej pisarstwa jest pokazanie życia zwykłych ludzi na tle wielkich wydarzeń, zarówno na prowincji, jak i w stolicy, przedstawianie prawdziwej historii, a nie „dopasowanej” do potrzeb aktualnie panującej władzy. Autorka w interesujący sposób opowiedziała o inspiracji i okolicznościach powstania powieści, kreowaniu bohaterów oraz zbieraniu materiałów, w których nieocenioną pomocą jest mąż. Wszystkie tomy trylogii poruszają kwestie odnoszące się do trudnej historii ludzi mieszkających na terenie pogranicza polsko-niemieckiego – Chwalimia, Kargowej, Sulechowa, Zielonej Góry w okresie od 1938 roku, przez lata wojny, chaos powojenny i początki nowego systemu. Autorka pokazuje różne postawy bohaterów wobec okrucieństw, jakie niosła II wojna światowa i czas powojenny, losy wypędzonych i przesiedlonych, a wszystko to poprzez losy rodziny Neumanów, potomków zapomnianej społeczności Wendów. To powieści o kobietach, które walczą o godność, rodzinę i dom. To także wspaniałe opisy przyrody, obyczajów, kultury i wartości oraz okrucieństwa czasów połączonego ze subtelnością dnia codziennego. Wszystko skrupulatnie opisane, oplecione fikcją zapisane na papierze.
W trakcie spotkania uczestnicy zadawali pytania, podzielili się opiniami na temat książek, mieli możliwość ich zakupienia i otrzymania dedykacji.
Podczas dyskusji została też przywołana książka Leonie Ossowski „Wilcze jagody”. To powieść o życiu na pograniczu polsko-niemieckim w okolicach Wschowy. Opowiada o przedwojennych i wojennych losach baronowej Sophie i jej męża Leopolda von Zertsch, właścicieli majątku Rohrdorf, czyli przedwojennej Osowej Sieni.
Pani Zofia Mąkosa jest laureatką Lubuskich Wawrzynów Literackich w 2017 i 2019 roku, nagrody przyznawanej twórcom związanym z województwem lubuskim.
Spotkanie zrealizowano w ramach inicjatyw Dyskusyjnego Klubu Książki we Wschowie.

Spotkanie autorskie – Zofia Mąkosa

Zapraszamy na spotkanie autorskie – Zofia Mąkosa i jej niezwykła trylogia „Wendyjska winnica”!
Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy zgłaszać chęć udziału w spotkaniu pod nr. tel 655402133 lub osobiście w Bibliotece. Będzie możliwość zakupu książek autorki!

Zofia Mąkosa urodziła się w 1957 roku w Kargowej, później mieszkała w Chwalimiu – wsi, która jest miejscem akcji powieści. Przez lata uczyła historii
i wiedzy o społeczeństwie, ale największą pasją zawsze było czytanie książek, z czasem również ich pisanie. Publikowała artykuły w lokalnej prasie. Jej debiutancka powieść „Cierpkie grona” (pierwszy tom trylogii), wydana w 2017 roku przez Wydawnictwo Książnica, została nominowana do Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza. Autorka jest także laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017, nagrody przyznawanej twórcom związanym z województwem lubuskim, oraz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2019 za „Winne miasto”, drugi tom trylogii „Wendyjska winnica”. Trzeci tom, „Dolina nadziei”, ukazał się w 2020 roku. Z racji miejsca zamieszkania i zainteresowań mówi o sobie, że jest kobietą pogranicza. Na historię patrzy jak na źródło wiedzy o przeszłości i teraźniejszości. W ostatnich latach widać coraz większe zainteresowanie mieszkańców zachodniej Polski przedwojenną historią miejsc, w których przyszło po wojnie osiedlić się i żyć wojennemu pokoleniu Polaków. Temat przez wiele lat socjalizmu i „braterskiej” koegzystencji na Odrze i Nysie przemilczany, teraz odżywa i budzi ciekawość. Leży on również w kręgu zainteresowań Zofii Mąkosy, czemu dała wyraz pisząc tę interesującą trylogię.

Zajęcia „Tajemnice zwierząt”

27 sierpnia 2021 r. w Bibliotece Publicznej we Wschowie odbyły się zajęcia dla dzieci „Tajemnice zwierząt”, przygotowane w ramach projektu „Ciekawość – pierwszy stopień do wiedzy” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Tym razem przenieśliśmy się do tajemniczego świata zwierząt. Po przedstawieniu się uczestników, zajęcia rozpoczęliśmy zabawą Kalambury. Kolejnym zadaniem dzięki której uczestnicy mogli poćwiczyć swoją pamięć była tematyczna gra Memory. W dalszej części zajęć dzieci układały puzzle,
a także mogły zapoznać się z popularnonaukowymi książkami nawiązującymi do tematu zajęć. Nie zabrakło również kreatywnego zadania, które polegało na wylosowaniu dwóch różnych zwierząt i narysowaniu je jako jedno. Ta twórcza zabawa zapewniła wszystkim dzieciom dużo śmiechu, ale także pomogła rozwinąć twórcze myślenie oraz wyobraźnię. Następnie, uczestnicy podzieleni na dwie grupy odgadywali odgłosy różnych zwierząt. Rywalizacja była bardzo wyrównana! Na koniec każdy z uczestników własnoręcznie wykonał pracę plastyczną – lwa, którego mógł zabrać do domu. Po spotkaniu przygotowana została wystawa „Ciekawe książki o… zwierzętach”, prezentująca biblioteczne zbiory o tej tematyce. Wystawę można oglądać w Czytelni, do czego serdecznie zachęcamy!