KOMUNIKAT DLA CZYTELNIKÓW

Informujemy, że od 6 do 8 maja, od środy do piątku w godz. 9:00 – 15:00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie umożliwi wyłącznie zwroty książek. Przed wejściem do biblioteki zostanie ustawiony oznaczony wózek, na którym Czytelnicy będą odkładać przyniesione książki. Zwroty prosimy zapakować w jednorazowe reklamówki. Dozór nad nimi będą sprawować pracownicy będący w pomieszczeniu. Wózek będzie dezynfekowany, a przyjęte zwroty będą sukcesywnie odkładane w odosobnione miejsce na  kwarantannę (zalecenie Biblioteki Narodowej) i dopiero po tym okresie odpisane z konta czytelnika. Prosimy nie zwracać uwagi na automatycznie generowane przez system powiadomienia o przekroczonych terminach zwrotu.

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych będą  możliwe od 11 maja – poniedziałek. Dokładne informacje o sposobie wypożyczania i o związanych z tym ograniczeniach podamy pod koniec tygodnia.

KOMUNIKAT

Drodzy eCzytelnicy!

Z powodu panującej sytuacji czujemy się w obowiązku do rozdysponowania nowych kodów do LEGIMI w bezpieczny dla wszystkich sposób. Dlatego prosimy zgłaszać się po nie TYLKO DROGĄ MAILOWĄ od poniedziałku 27 kwietnia, od godz. 8:00 (wcześniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę). IIość kodów jest ograniczona. Przesyłać je będziemy Państwu również drogą mailową, do momentu wyczerpania, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: bwypwschowa@gmail.com, podając w treści maila swoje imię i nazwisko. Na jedno zgłoszenie przesyłamy tylko jeden kod dostępu do LEGIMI!

Lutowe spotkanie DKK dla Dorosłych

Zapraszamy na lutowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych.

25 lutego 2020 r., we wtorek o godzinie 16.00 spotykamy się w Bibliotece i będziemy rozmawiać o książce „Purezento” Joanny Bator. Do zobaczenia.