,,Oko obiektywu na tropie interesujących detali architektonicznych Wschowy i okolic’’ – podsumowanie konkursu

30 maja 2018 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie nastąpiło podsumowanie piątej edycji konkursu fotograficznego pt.: ,,Oko obiektywu na tropie interesujących detali architektonicznych Wschowy i okolic’’. Konkurs jest organizowany  w związku z obchodzonym 18 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków, a jego zadaniem  promocja i popularyzacja zabytków architektonicznych miasta i gminy Wschowa, promocja literatury regionalnej, uwrażliwienie na piękno i bogactwo dziedzictwa regionu, poszerzanie zainteresowań jego architekturą oraz rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni   i kreatywności. Zadaniem uczestnika było wykonanie zdjęcia przedstawiającego interesujący detal architektoniczny budynku, figury, płaskorzeźby itp. znajdujący się na terenie miasta   i gminy Wschowa.  Tegoroczna   edycja została  adresowana  do  uczniów szkół podstawowych (kl. V-VII), gimnazjalistów, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z terenu miasta i gminy Wschowa. Komisja konkursowa nagrodziła zdjęcia nadesłane przez Aleksandrę Adamczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie, Wiktorię Okupnik z Gimnazjum Specjalnego we Wschowie, Paulinę Pokrywę i Dominikę Fedyczkowską z I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie. W kategorii osób dorosłych nagrodzono Pana Michała Pazdura i Patryka Ścigockego. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i bony do realizacji w księgarni lub sklepie komputerowym. Za spostrzegawczość i dociekliwość wyróżnienie otrzymała Małgorzata Lorych ze Szkoły Podstawowej nr 2. Gratulujemy. Zdjęcia można podziwiać na wystawie pokonkursowej i na tablicy interaktywnej w Bibliotece.