Ferie 2019 w Bibliotece

W czasie ferii zimowych  zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na zajęcia ph. „Oni zadziwili świat” – I tydzień, „Dlaczego ryby nie toną i inne ciekawostki ze świata przyrody” – II tydzień. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego karty uczestnictwa dziecka w zajęciach. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane będą do wyczerpania się miejsc lub do piątku 11.01.2019 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Biblioteki i pod nr. tel. 65 547 60 63