KOMUNIKAT DLA CZYTELNIKÓW

Informujemy, że od 6 do 8 maja, od środy do piątku w godz. 9:00 – 15:00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie umożliwi wyłącznie zwroty książek. Przed wejściem do biblioteki zostanie ustawiony oznaczony wózek, na którym Czytelnicy będą odkładać przyniesione książki. Zwroty prosimy zapakować w jednorazowe reklamówki. Dozór nad nimi będą sprawować pracownicy będący w pomieszczeniu. Wózek będzie dezynfekowany, a przyjęte zwroty będą sukcesywnie odkładane w odosobnione miejsce na  kwarantannę (zalecenie Biblioteki Narodowej) i dopiero po tym okresie odpisane z konta czytelnika. Prosimy nie zwracać uwagi na automatycznie generowane przez system powiadomienia o przekroczonych terminach zwrotu.

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych będą  możliwe od 11 maja – poniedziałek. Dokładne informacje o sposobie wypożyczania i o związanych z tym ograniczeniach podamy pod koniec tygodnia.