Zmiana zasad korzystania ze wschowskiej biblioteki

                                   Informujemy, że od 15 czerwca 2020 r.  Biblioteka Publiczna we Wschowie jest otwarta dla Czytelników                                       od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:00 oraz w soboty w godz. 10:00 – 13:00.

Będą obowiązywać pewne ograniczenia:

  1. Przywrócone zostają wypożyczenia książek i audiobooków z wolnym dostępem do półek oraz możliwość korzystania z czytelni internetowej dla dorosłych.
  2. Zwroty książek i audiobooków przyjmowane będą tylko w czytelni, na parterze.

Prosimy o zapakowanie ich w reklamówki i odkładanie na oznaczonym wózku.

  1. W bibliotece czytelnicy samodzielnie dokonują wyboru książek, zachęcamy również do składania zamówień drogą mailową lub telefoniczną.
  2. W placówce będzie mogła przebywać jednocześnie ograniczona ilość osób.
  3. Pobyt w wypożyczalniach zostaje ograniczony tylko na czas wyboru materiałów bibliotecznych. Nie jest dopuszczalne przebywanie w wypożyczalniach w innym celu.
  4. Do odwołania nie będzie możliwości korzystania z urządzeń interaktywnych, PlayStation, itd., nie będą organizowane żadne imprezy dla dzieci i dorosłych.
  5. Do Biblioteki prosimy przychodzić w środkach ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki).