Zajęcia „Znani i nieznani”

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na ostatnie już zajęcia w ramach projektu „Ciekawość – pierwszy stopień do wiedzy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Spotkanie pod hasłem „Znani i nieznani” odbędzie się
24 września 2021 r. (piątek), w godz. 15.00-16.30. Podczas zajęć przybliżymy dzieciom sylwetki różnych osób – pisarzy, naukowców, sportowców, podróżników.
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmujemy w Oddziale dla Dzieci lub pod numerem telefonu 655476063. Zajęcia odbędą się w reżimie sanitarnym: obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywanie ust i nosa.