Konkurs fotograficzny “Książka na wakacjach”

Regulamin Konkursu fotograficznego „Książka na wakacjach”
I. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu fotograficznego „Książka na wakacjach” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie.
II. W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
we Wschowie bez względu na wiek.
III. Celem projektu jest:
1) popularyzacja czytania jako formy spędzenia wolnego czasu,
2) inicjowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród społeczności lokalnej,
3) promocja działalności biblioteki.
IV. Warunki uczestnictwa:
1) udział w Konkursie jest bezpłatny,
2) przysłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika,
3) uczestnik może zgłosić na Konkurs tylko jedno zdjęcie,
4) przyjmujemy prace przesłane na Messengera lub wstawione pod postem konkursowym na Facebook,
6) na zdjęciu powinna znajdować się książka wypożyczona z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie (ewentualnie czytelnik z książką) w dowolnym miejscu spędzania wakacji. Tylko takie zdjęcia będą brane pod uwagę w trakcie wyłaniania zwycięzców,
7) zdjęcia ukazujące treści niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne bądź niezgodne z prawem nie będą dopuszczone do Konkursu, autorzy zdjęć (w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook) Organizatora oraz inną publikację,
9) zgłoszenie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca zdjęcia jest jego autorem oraz że przysługuje mu pełnia praw autorskich i majątkowych do tej fotografii, a także prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
V. Termin i sposób dostarczenia prac:
1) termin – do 31 sierpnia 2022r.,
2) Facebook- pod postem w komentarzu lub w wiadomości Messenger https://www.facebook.com/bibliotekawschowa.
VI. Wyłonienie laureatów Konkursu:
1) zdjęcia zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców Konkursu,
2) na zwycięzców czekają nagrody.