Klubik Maluszka

We wtorek 18.10 i w czwartek 20.10 tematem przewodnim zajęć w Klubiku Maluszka była jesień i spadające liście. Dzieci uczestniczące w zajęciach zdobyły wiedzę na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Maluszki tradycyjnie: rysowały, oglądały książeczki, układały puzzle, a także uczestniczyły zabawach ruchowych i paluszkowych oraz w masażykach. Pomimo wspólnego tematu przebieg zajęć różnił się w zależności od grupy wiekowej.