Wieczór autorski i spotkanie ze specjalistą

Wczoraj, w naszej bibliotece odbyły się dwa wartościowe wykłady.
Pierwszy z nich wygłosiła dr Joanna Zator-Peljan, która z zaangażowaniem opowiadała o swojej książce ,,Magiczna Kraina Podszeptu”. Zarówno o inspiracji do napisania tej książki jak i refleksjach jakie ta lektura ze sobą niesie, takich jak m.in. Czy można ograniczyć poziom stresu i tym samym być bardziej zadowolonym człowiekiem? Czy beztroska egzystencja jest w ogóle możliwa? Czy życzliwość wobec innych naprawdę powróci do nas ze zdwojoną siłą? Czym właściwie jest szczęście i jak można je osiągnąć? Czy każdy człowiek może żyć tak jak naprawdę chce?
Kolejny wykład: ,,Rola fizjoterapii przy odchudzaniu” został zaprezentowany przez dr n. med. Tomasza Szkudlarka, znanego fizjoterapeutę, terapeutę manualnego i powięziowego a także instruktora nordic-walkingu.
Bardzo dziękujemy zarówno Pani Joannie jak i Panu Tomaszowi za wygłoszenie wartościowych treści, jak również obecnym słuchaczom za tak liczne przybycie.
Słowna uznania i podziękowania składamy pomysłodawczyni oraz współorganizatorce tego wydarzenia Pani Urszuli Chudak, przewodniczącej Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.