Wydarzenie kulturalne dla mieszkańców Lginia, Nowej Wsi i Hetmanic

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej połączyły siły i zapraszają do udziału w wydarzeniach kulturalnych w wybranych miejscowościach na terenie gminy Wschowa. Zapraszamy wszystkich chętnych lokalnych mieszkańców, przede wszystkim młodzież i rodziców z dziećmi. Wydarzenia odbywać się będą od 14 stycznia 2022 r., w wybrane soboty, w godz. 10.00-14.00. W programie znajdą się: zabawy z robotem Photonem i zajęcia literacko-plastyczne przygotowane przez Bibliotekę, zajęcia muzyczne, teatralne i plastyczne organizowane przez CKiR, oraz prelekcje historyczne przybliżające dzieje poszczególnych wsi, prowadzone przez Muzeum.