“Jestem eko z Biblioteką!”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 12000 zł w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki na realizację zadania pn. „Jestem eko z Biblioteką!”. Projekt ma na celu upowszechnienie literatury o tematyce ekologicznej wśród użytkowników oraz ich edukację w zakresie wiedzy ekologicznej. Działania zaproponowane przez bibliotekarzy będą jednocześnie animować czytelnictwo oraz podnosić świadomość ekologiczną i rozwijać „eko-kompetencje” mieszkańców: ich wiedzę, umiejętności i postawy wobec problemów, jakich doświadcza współczesny świat.