Zajęcia dla uczniów SP Jędrzychowice

We wtorek Bibliotekę odwiedzili uczniowie ze Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach. Starsze klasy uczyły się korzystać z katalogu internetowego oraz samodzielnie wyszukiwać książki na bibliotecznych pólkach, a młodsi uczniowie wysłuchali opowieści Katarzyny Zych pt. “Potwory książkowe” oraz kolorowali zakładki, które potem zabrali do domów, mieli również czas na skorzystanie z bibliotecznych atrakcji.