radziej

KOMUNIKAT

Drodzy eCzytelnicy!

Z powodu panującej sytuacji czujemy się w obowiązku do rozdysponowania nowych kodów do LEGIMI w bezpieczny dla wszystkich sposób. Dlatego prosimy zgłaszać się po nie TYLKO DROGĄ MAILOWĄ od poniedziałku 27 kwietnia, od godz. 8:00 (wcześniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę). IIość kodów jest ograniczona. Przesyłać je będziemy Państwu również drogą mailową, do momentu wyczerpania, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: bwypwschowa@gmail.com, podając w treści maila swoje imię i nazwisko. Na jedno zgłoszenie przesyłamy tylko jeden kod dostępu do LEGIMI!