BIP RODO

  1. Informacje adresowe.
  2. Akty prawne.
  3. Regulaminy.
  4. Przetargi.
  5. Ogłoszenia.
  6. Deklaracja dostępności.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119, str. 1) informujemy, iż Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie jest Pani Natalia Ratajewska, adres e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWY CYWILNOPRAWNE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO