BiP Informacje adresowe

  1. Informacje adresowe.
  2. Akty prawne.
  3. Regulaminy.
  4. Przetargi.
  5. Ogłoszenia.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie

dyrektor: Agata Faliszewska

Status prawny: samorządowa instytucja kultury

Organizator: Urząd Miasta i Gminy Wschowa

Adres i kontakt:

Plac Farny 3

67-400 Wschowa

e-mail:

bpmig@biblioteka.wschowa.pl

dyrektor@biblioteka.wschowa.pl

strona internetowa:

www.biblioteka.wschowa.com.pl

Tel. 655402133 – Wypożyczalnia dla Dorosłych

 655402451 – Czytelnia

 655476063 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży

 655476061 – Dyrektor

 655476061 – Główny Księgowy

Fax 655476061

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, piątek  9.00 – 18.00

wtorek, czwartek 9.00 – 15.00

sobota 10.00 – 13.00

Załatwianie spraw:

– Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

– Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem   

  Postępowania Administracyjnego.