Dziękujemy za zgłoszenia do wzięcia czynnego udziału w Narodowym Czytaniu 2024. Liczba wolnych miejsc została wyczerpana!